Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý VÀO DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
Ngày cập nhật 02/03/2023
Cử tri tham gia góp ý Luật Đất đai (Sửa đổi)

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 671 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 170 ngày 31/12/2022 của Chính phủ, Quyết định số 316 ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Kế hoạch số 1051 ngày 22/02/2023 của UBND Thành phố Huế về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Sáng ngày 28/02/2023 Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Qua nghiên cứu tìm hiểu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Lần này có 10 điểm mới so với luật đất đai cũ đó là Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Quy định cụ thể hơn về về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất. Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường.  Quy định mức thuế cao hơn với người có nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng, bỏ đất hoang. Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản. Mở rộng đối tượng sử dụng đất nông nghiệp. Quy định về quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất. Tăng cường thanh tra, kiểm tra khiếu nại liên quan đến đất đai. Nhìn chung trong đợt triển khai dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được triển khai chi tiết cụ thể hơn, hoàn chỉnh hơn về các cơ chế trong Luật Đất đai.

Tại Hội nghị các tầng lớp Nhân dân đóng góp một số ý kiến cho dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), UBND phường đã tổng hợp báo cáo Phòng Tài nguyên&Môi trường.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 608.759
Truy cập hiện tại 37