Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 03/02/2022 của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất
Ngày cập nhật 20/02/2023

Trích giá đất Thành phố Huế của Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 03/02/2022 của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 608.715
Truy cập hiện tại 31