Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Lễ giao nhận quân năm 2020
Ngày cập nhật 13/02/2020

Tham gia Lễ giao nhận quân năm 2020.

Tham gia Lễ giao nhận quân năm 2020. Chúc các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đã giao

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 687.068
Truy cập hiện tại 197