Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Hội thi trực tuyến tìm hiểu về nền tảng số Hue-S
Ngày cập nhật 27/10/2023

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về nền tảng số Hue-S, theo đó hội thi diễn ra trong 05 tuần, từ ngày
23/10/2023 đến hết ngày 26/11/2023, cụ thể:
- Tuần 1: Từ ngày 23/10/2023 đến hết ngày 29/10/2023.
- Tuần 2: Từ ngày 30/10/2023 đến hết ngày 05/11/2023.
- Tuần 3: Từ ngày 06/11/2023 đến hết ngày 12/11/2023.
- Tuần 4: Từ ngày 13/11/2023 đến hết ngày 19/11/2023.
- Tuần 5: Từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 26/11/2023.
Nhằm tạo sự lan tỏa, UBND phường kêu gọi đông đảo sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, góp phần vào thành công của Hội thi.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 687.211
Truy cập hiện tại 221