Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Triển khai cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 21/11/2020

Triển khai cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh

Liên quan đến công tác triển khai cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh, ngày 17/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 10390/UBND-HCC, theo đó giao:

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh đảm bảo về thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ, các điều kiện thuận lợi cho việc cấp Căn cước công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện từ 01/12/2020 đến 01/7/2021;

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế phối hợp cơ quan Công an cấp huyện để đảm bảo con người, cơ sở vật chất phục vụ cấp Căn cước công dân trên địa bàn; lập kế hoạch và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng lịch trình cấp căn cước công dân lần lượt cho từng địa bàn cấp xã, phường, thị trấn để tránh tập trung đông người, quá tải tại các Trung tâm;

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở ngành, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, gấp rút triển khai cập nhật, tích hợp các thông tin trên thẻ Căn cước công dân đối với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng đảm bảo triển khai, áp dụng đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai, nếu gặp các khó khăn, vướng mắc, gửi về Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 
 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 348.413
Truy cập hiện tại 5