Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Công bố 04 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/11/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 công bố 04 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 04 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. là: Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường; Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Tham vấn ý kiến Đề án bảo vệ môi trường chi tiết;Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 348.407
Truy cập hiện tại 3