Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Hội nghị cán bộ công chức cơ quan UBND phườngTây Lộc
Ngày cập nhật 27/02/2020

  Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của bộ máy cán bộ trong cơ quan trong việc thực hiện Nghị quyết chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của CBCC thực hiện trong năm qua và thực hiện chính sách chăm lo vật chất tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ công nhân viên và người lao động. Đồng thời chấn chỉnh những yếu kém trong công tác chuyên môn của từng bộ phận, tác phong làm việc và đạo đức ứng xử của cán bộ công chức nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

 

Được sự đồng ý của Đảng ủy phường Tây Lộc . Ngày 15/2/2020 UBND và BCH Công đoàn cơ sở phường đã tổ chức Hội nghị CBCC phường Tây Lộc  năm 2020. Hội nghị thông qua báo cáo đánh kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, báo cáo kết quả thu – chi tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm ; ký kết Hợp đồng trách nhiệm và  phát động thi đua năm 2020.

      Phát biểu chỉ đạo và tổng kết hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Đức- Bí thư Đảng ủy phường đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, công chức UBND đã đạt được trong năm 2019 đồng thời yêu cầu công đoàn cơ quan căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm của UBND thành phố và LĐLĐ thành phố năm 2020, cụ thể hoá thành kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị.

       Hội nghị Cán bộ công chức Phường Tây Lộc  được tổ chức đảm bảo các nội dung, đúng yêu cầu các nội dung theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của thành phố , phát huy tinh thần dân chủ trong cơ quan góp phần xây dựng đơn vị hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2019.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 348.398
Truy cập hiện tại 3