Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Cải cách hành chính
Đường dẫn: https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/trinh-chieu/%20reqid/d467255c/reqld/e69edbb0?madd=67.36.h57  
Thực hiện công văn số 1582/STP-HCTP ngày 14/7/2023 về triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông theo Đề án 06, phòng Tư pháp cung cấp các Tài liệu hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện 02 nhóm thủ tục...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 703.519
Truy cập hiện tại 160