Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tập huấn 02 nhóm TTHC liên thông
Ngày cập nhật 17/08/2023

Thực hiện công văn số 1582/STP-HCTP ngày 14/7/2023 về triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông theo Đề án 06, phòng Tư pháp cung cấp các Tài liệu hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”.

Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng VHTT thành phố đã tập huấn cho công chức TP-HT và VP-TK quy trình tiếp nhận và xử lý trên dịch vụ công quốc gia về 02 nhóm TTHC liên thông để thực hiện kể từ ngày 01/8/2023.
 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 559.646
Truy cập hiện tại 2