Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Bầu Tổ trưởng dân phố
Ngày cập nhật 26/09/2022
Tổ trưởng dân phố báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2022
Thực hiện Kế hoạch số: 35/KH-UBND ngày 10/8/2022 của UBND phường Tây Lộc và Kế hoạch số: 28/KH-UBND ngày 26/8/2022 của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Tây Lộc về việc Tổ chức bầu Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025.
Từ ngày 18/9/2022 - 25/9/2022 19/19 Tổ dân phố đã tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 348.367
Truy cập hiện tại 4