Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Kê khai y tế đối với người dân trên địa bàn phường
Ngày cập nhật 23/03/2020

Nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch và giúp người dân trên địa thành phố nắm bắt một cách kịp thời và đầy đủ các thông tin, các khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Thực hiện Công văn số 960/UBND-YT ngày 11/3/2020 của UBND thành phố Huế về việc khai báo y tế để phòng chống dịch bệnh Covid 19, nhằm giúp người dân trên địa bàn thành phố Huế nắm bắt được đầy đủ thông tin, các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh từ Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;

 UBND phường Tây Lộc đề nghị mọi người dân sử ụng “Ứng dụng khai báo thông tin sức khỏe” để có thể được hỗ trợ nhanh nhất từ cơ quan y tế.

UBND phường triển khai và yêu cầu toàn thể Nhân dân cung cấp các thông tin cá nhân và tình hình sức khỏe của bản thân trong mục “khai báo y tế toàn dân” ở màn hình chính; thường xuyên cập nhật tình hình dữ liệu ở màn hình “theo dõi sức khỏe”. Dựa trên dữ liệu mà ứng dụng gửi về, hệ thống y tế sẽ biết được các trường hợp cần chú ý để bảo đảm hỗ trợ y tế nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể. Ứng dụng là kênh chính thức để cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi các khuyến cáo tới người dân, vì vậy đề nghị người dân thường xuyên sử dụng.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 687.117
Truy cập hiện tại 206